Informacje Ogólne

Strona sklepu internetowego happypumpkin.pl jest własnością:

P.U. Paweł Bożyk z siedzibą w Koluszkach przy ulicy Gałczyńskiego 14, oraz jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).
NIP: PL728-25-38-836
REGON: 101789127
E-mail:  sklep@happypumpkin.pl
Telefon: +48 530 663 348

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

- Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.happypumpkin.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;

- Regulamin – Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

- Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie;

- Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

- Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Produkty;

- Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Produktów będących przedmiotem Umowy sprzedaży;

- Produkt – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;

- Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;

- Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m. in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia, kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień;

- Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;

- Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji, będący jednocześnie adresem e-mail Klienta;

- Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;

Oferta sklepu

- Oferta prezentowana na stronie sklepu jest ofertą handlową.

- Momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia oferty Sklepu przez Klienta, co następuje poprzez złożenie zamówienia.

- Prezentowane ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku. Informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.

- Do każdego wysyłanego zamówienia załączamy specyfikację sprzedaży i fakturę VAT.

- Od 1.01.2020 r. w związku z wejściem w życie art 106 b ust 5 Ustawy o VAT w momencie sprzedaży na rzecz podmiotu gospodarczego istnieje możliwość wystawienia faktury do paragonu wyłącznie, gdy na paragonie został zamieszczony NIP nabywcy.

- Standardowo do przesyłek załączana jest faktura. Jeśli jesteś zainteresowana uzyskaniem faktury na numer VAT, prosimy o poinformowanie o tym fakcie za pośrednictwem uwag do zamówienia lub wysłanie nam wiadomości za pomocą formularza kontaktowego na stronie. Prosimy o podanie: numeru zamówienia, nazwy firmy, adresu firmy, numeru NIP firmy

Zamówienia

- Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamówień (koszyka) na stronie sklepu.

- Złożenie zamówienia oznacza przyjęcie oferty Sklepu w wyniku czego dochodzi do zawarcia umowy kupna – sprzedaży. Datą zawarcia umowy jest data złożenia zamówienia.

- Czas realizacji zamówienia określony jest szczegółowo w kolejnym paragrafie.
 
- Szczegółowo o przebiegu realizacji zamówienia klient informowany jest za pośrednictwem maila.

- Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niepełnych lub nieprawidłowych danych teleadresowych. Koszty związane z wysyłką na nieprawidłowy adres, jak i ponowną wysyłką na poprawny adres ponosi Klient.

- Za niepoprawny adres uznaje się również ten, pod którym w terminie zgodnym z czasem realizacji zamówienia Klient nie będzie w stanie odebrać paczki.

- Do każdego zamówienia sprzedawca dołącza fakturę lub na życzenie Klienta fakturę VAT.

- Czas realizacji zamówienia – naszym celem jest, aby czas realizacji zamówienia, a tym samym oczekiwania na produkty był jak najkrótszy. Na całkowity czas dostarczenia zamówienia składają się: czas na skompletowanie zamówionych produktów oraz czas na dostawę.

- Obsługa sklepu kompletuje zamówienie standardowo w 24h. Dostawa trwa – w zależności od rejonu dostawy i dni tygodnia – od 1 do 4 dni roboczych. Odpowiednio całkowity czas otrzymania zamówienia waha się od 1 do 5 dni roboczych.

Uwaga: Przewidywany czas realizacji zamówienia nie dotyczy sytuacji, w których produkt jest tymczasowo niedostępny w magazynach producentów lub dane w formularzu zamówienia są niekompletne lub nieprawidłowe, lub gdy punkty odbioru są nieaktywne. W takim przypadku Klient zostanie o tym fakcie poinformowany.

Dostawa

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

- Paczkomaty INPOST;

- Kurier INPOST

W przypadku niezastania adresata, kurier zostawi Awizo z prośbą o kontakt w celu ustalenia odbioru przesyłki. Ze względu na godziny dostarczania przesyłek radzimy osobom pracującym o podawanie adresu do firmy. Happypumpkin.pl przekazuje firmie INPOST numer telefonu klienta, w celu umożliwienia kontaktu w przypadku problemów z dostarczeniem paczki pod wskazany adres.

Koszt przesyłki

- W przypadku zamówień krajowych powyżej 500,00 złotych przesyłka jest DARMOWA.

- Dostawa do paczkomatu INPOST 15 zł przy przedpłacie.

- Dostawa Kurierem INPOST 15 zł przy przedpłacie/20 zł przy przesyłce za pobraniem.

Powyższe ceny obowiązują niezależnie od wagi paczki oraz ilości zamówionych produktów.

Za wysyłkę oraz przyjmowanie zwrotów/reklamacji odpowiada Sprzedający

Formy płatności

- Przelew tradycyjny;

Przedpłatę prosimy realizować z wykorzystaniem poniższych danych. W tytule przelewu prosimy koniecznie podać numer zamówienia z potwierdzenia mailowego! Pozwoli nam to na szybką identyfikację wpłaty i przyspieszy wysyłkę. Paczka z zamówionym towarem jest wysyłana bezzwłocznie po identyfikacji wpłaty na naszym koncie bankowym. W przypadku wyboru przez kupującego tej formy zapłaty, sklep oczekuje na zaksięgowanie płatności 3 dni od momentu złożenia zamówienia. Po tym czasie zamówienie zostaje anulowane.


Dane do przelewu:

mBank - 86 1140 2004 0000 3102 7637 9605

P.U. Paweł Bożyk

ul. Gałczyńskiego 95-040 Koluszki

- Pobranie płatności przy odbiorze;

- Płatności PAYNOW;

- BLIK;

- Płatności Przelewy24

Przedmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności kartami płatniczymi to:

- Visa

- Visa Electron

- Mastercard

- MasterCard Electronic

- Maestro

Opakowanie

Nasze przesyłki pakujemy w wysokiej jakości kartonowe opakowania. Trójwarstwowy karton ma wysoką wytrzymałość na zgniecenia i uderzenia.
Jeśli opakowanie kartonowe lub taśma zabezpieczająca są naruszone, sprawdź w obecności kuriera zawartość. Jeśli stwierdzisz uszkodzenia lub braki w towarze, opisz to koniecznie na dokumencie przewozowym lub w protokole reklamacyjnym w obecności i z podpisem kuriera.

Oryginalność produktów

Zapewniamy, że wszystkie oferowane przez nas towary są oryginalne i pochodzą bezpośrednio od producentów.

Odstąpienie od umowy

- W przeciągu 14 dni od otrzymania przesyłki klient ma prawo do rezygnacji z umowy kupna na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art 34. Prawa konsumenckiego. Zgodnie z prawem konsumenckim, produkty takie jak bielizna, smoczki, czy kosmetyki nie podlegają zwrotom ani wymianom.


- Warunkiem odstąpienia od umowy jest odesłanie produktu nienoszącego śladów użytkowania, uszkodzenia, w oryginalnym opakowaniu – dopuszczalna jest sytuacja w której Klient otworzy oryginalne opakowanie celem zapoznania się z zawartością.


- Towar odsyłany jest na koszt Klienta. Do produktu należy załączyć dokument sprzedaży: paragon lub fakturę VAT oraz wypełniony formularz zwrotu, który jest do pobrania TU. Ewentualnie można powiadomić nas mailem z numerem konta, na które zwrócimy należność za towar. Nie zwracamy kosztów odesłania do nas produktu. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

- Należność za zwrócony towar wysyłana jest do klienta w ciągu 14 dni 

Paczkę (odpowiednio zabezpieczoną) należy odesłać na adres:

Happy Pumpkin

ul. Gałczyńskiego 14

95-040 Koluszki

Niezgodność towaru z umową

- W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową w terminie do 2 lat licząc od daty wydania mają Państwo prawo skorzystać z uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. Opisany wyżej termin biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru na nowy jako niezgodnego z umową.

- Do odsyłanego towaru należy załączyć pismo informujące o rodzaju niezgodności z umową, żądanym sposobie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową. paragon fiskalny lub fakturę VAT.

- Sprzedawca nie odbiera przesyłek za pobraniem.

- Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów wysyłki poniesionych przez Klienta w przypadku uznania niezgodności towaru z umową. Zwrot kosztów nastąpi w terminie do 14 dni licząc od daty niezgodności towaru z umową.

- W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

- Sprzedawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć naprawiony lub wymieniony towar (w przypadku uznania niezgodności towaru z umową).

- Jeżeli przed upływem dwóch lat od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową Klient nie zawiadomi o tym sprzedawcy to traci uprawnienia wynikające z ww ustawy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową przed jego upływem.

- reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki od klienta.

- po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu środków za produkt do 14 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji o czym Klient zostanie powiadomiony poprzez wiadomości e-mail

Uszkodzenia i braki w transporcie, opóźnienia

- W przypadku, gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania prosimy o spisanie protokołu szkody i nieprzyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać – rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny.
O takiej sytuacji prosimy pilnie powiadomić sprzedawcę (+48 530 663 348  lub sklep@happypumpkin.pl)

- W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu, przesyłka nie była kompletna lub zawartość nie odpowiadała zamówionym towarom – również prosimy o pilny kontakt ze sprzedawcą (+48 530 663 348  lub sklep@happypumpkin.pl)

- W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki przez Firmę Kurierską klient jest proszony o zgłoszenie tego przypadku Sprzedawcy, a Sprzedawca dołoży wszelkich starań celem wyjaśnienia sytuacji i naprawienia.

- W przypadku zaginięcia przesyłki po złożeniu reklamacji u Przewoźnika, Sprzedawca zobowiązuje się wysłać ponownie zamówienie do Klienta (z uwzględnieniem stanów magazynowych i możliwości sprowadzenia towaru i ustaleń z Klientem) lub zwrócić równowartość zamówienia na wskazane konto bankowe lub adres domowy Klienta. Klient w przypadku, gdyby jednak zaginiona przesyłka została doręczona jest zobowiązany do odmowy odbioru lub w przypadku odebrania – odesłania jej na koszt Sklepu.

Postanowienia końcowe

Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby ewentualne sytuacje sporne były rozwiązywane polubownie i na korzyść Klienta.

W przypadku nie osiągnięcia porozumienia sytuacje sporne będą rozpatrywane na drodze sądowej zgodnie z K.P.C.

Zdjęcia i informacje zawarte na stronie sklepu stanowią własność Sklepu i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby, firmy bez zgody Sprzedawcy.


Regulamin obowiązuje od dnia 24-01-2023. Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie Regulamin sklepu internetowego. Zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

Ładowanie...